Kontejner hamburger HAVANA

12x12x11cm – 615-81

400 kos/ 1 zavitek

koda: 8032532910689


15x10x7 – 604-81

500 kos/ 1 zavitek

koda: 8032532917046


16×15,5×9 – 614-81

300 kos/ 1 zavitek

koda: 8032532917060