Papirnati set 30X40CM – KARO

ZELENI – 30X40cm

250 kosov v zavitku/10 zavitkov

Koda 8000664601379


RUMENI – 30X40cm

250 kosov v zavitku/10 zavitkov

Koda 8000664601171


MODRI – 30X40cm

250 kosov v zavitku/10 zavitkov

Koda 8000664601676


VANILIJA – 30X40cm

250 kosov v zavitku/10 zavitkov

Koda 80006646015894