Pokrov V11 in V12 prozoren

Pokrov V11 – 50 kos v zavitku/12 zavitkov

Koda 8000864030160


Pokrov V12 – 50 kos v zavitku/9 zavitkov

Koda 8000864030177