Vrečke vakum gladke

14x20cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508503583


15x25cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508503293


17x25cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508503996


20x25cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508501183


20x30cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508500537


25x35cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508501497


25x40cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508500834


30x40cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508500294


35x45cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508500773


40x60cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508500990


45x55cm – 100 kos v zavitku

Koda 5101508500957